Alarmcentrale

Een alarmcentrale verwerkt dagelijks duizenden meldingen van uiteenlopende aard. 
Daarbij moet u denken aan, inbraak-, overval-, sabotage-, en brand-meldingen. 
Maar ook uw apparatuur of bedrijfsprocessen kunnen in de gaten worden gehouden zoals uitval van koeling of netspanning.
Quinteq Security werkt nauw samen met de modernste meldkamer van Nederland.
Deze wordt bemand door ervaren, goed opgeleide centralisten die direct reageren op elke alarmsituatie en vervolgens passende maatregelen treffen. 
De beste oplossing voor nagenoeg elk incident is een snelle en adequate reactie.