Camerabewaking

Helaas zijn in onze hedendaagse maatschappij een paar extra alerte en waakzame “ogen” een keiharde noodzaak geworden. 
Door cameratoezicht wordt de veiligheid fors verhoogd en gaat er een preventieve werking uit van de aanwezigheid van camera’s. Naast winkels en bedrijven worden tegenwoordig ook steeds meer woningen en scholen voorzien van camera's.

Quinteq Security zal samen met u een goed camerabewakingsplan opstellen voor het te bewaken object of terrein.  De (opgenomen) beelden kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: Observatie, herkenning en identificatie. 
Met de komst van de zogenaamde intelligente camera’s zijn de camerabewakingssystemen een actievere rol in het beveiligingsvraagstuk gaan spelen. Zo kunnen ze ingezet worden bij inbraakdetectie, gezichtsherkenning, kentekenherkenning voor o.a. toegangsverlening. 
Het grote voordeel hierbij is dat er direct verificatie kan plaatsvinden.

Wetgeving ten aanzien van privacy:
Het is niet toegestaan om zomaar overal camera’s te installeren en de beelden hiervan op te slaan. 
Er zijn een aantal wetten die aangeven waar het helemaal niet mag of waar toestemming gevraagd moet worden. Deze zijn: Wetboek van Strafrecht, Wet bescherming persoonsgegevens en Wet op de Ondernemingsraden.
In het publieke domein, dus op openbare plaatsen geldt de wet cameratoezicht openbare plaatsen. Anders dan bij toestemming door het CPB voor heimelijk toezicht voor diefstal of fraude dient in alle andere gevallen aan de burgers kenbaar te worden gemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van een camerasysteem.